PRAKTISCH ADVIES 
Indien je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem, vind je bij Bureau Boekema altijd een luisterend oor. Schroom niet om je vraag voor het leggen. Het intakegesprek is altijd gratis.

Mocht je behoefte hebben aan juridische bijstand of bemiddeling, bijvoorbeeld omdat je graag wilt dat iemand jou vertegenwoordigt in een juridisch conflict of omdat je behoefte hebt aan juridische bijstand op de achtergrond, kun je ook bij Bureau Boekema terecht. Indien nodig zorgt Bureau Boekema voor een goede doorverwijzing.

Omdat Bureau Boekema weet hoe belangrijk je netwerk en contacten zijn in de creatieve sector zal Bureau Boekema eventuele conflictpartijen altijd met het grootst mogelijke respect en de grootst mogelijke tact benaderen. Is er sprake van een gemeenschappelijk belang zal Bureau Boekema er alles aan doen om ervoor te zorgen dat álle partijen er beter uitkomen.