Auteurscontracten

Cliënte is voorzitster van een stichting en heeft succesvol een crowdfunding gerealiseerd voor een project waarbij tientallen auteurs hun literaire korte werken kunnen insturen.  Het is de bedoeling is dat deze literaire werken offline en online tentoon worden gesteld.  Het is belangrijk dat de deelnemers goed begrijpen wat er met hun werk gebeurt. 

Bureau Boekema heeft een gebruikslicentie opgesteld in begrijpelijke taal die cliënte de mogelijkheid geeft om te doen met ze werken wat ze voor ogen heeft en die duidelijk aan de deelnemers uitlegt wat hun rechten zijn.